Mucur Gazetesi
HV
03 ARALIK Cumartesi 00:56

İşte Vizyon İşte Projeler! Mucur’un Çehresi Değişecek!

Mucur'a vizyon kazandıracak projelerini bir bir sıralayan Atılgan Yılmaz, “Mucur'un Çehresini tamamen değiştireceğiz” dedi

Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 21-03-2019 11:20   Güncelleme : 21-03-2019 11:20
İşte Vizyon İşte Projeler! Mucur’un Çehresi Değişecek!

Ak Parti Mucur Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz Mucur için yapa-cağı projeleri açıklama-ya başladı. Projelerinde hem ilçemizin gelişmesi güzelleşmesi, hem de istihdam sağlamaya yönelik olması en önemli unsur olarak göze çarpıyor.
     Ak Parti Belediyeleri tüm Ülke genelinde hep vizyon katmıştır. Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıkan Ak Parti Adayları Türkiye Genelinde projeleri ile vizyonlarını açık bir şekilde ortaya koyuyorlar.
     31 Mart Seçimlerine 10 gün kaldı. İlçemizde Ak Parti Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz'da her gün proje açıklamaya devam ediyor. Mucur'u bilen bir başkan olarak Mucur'a yapılması gerekenleri açık bir şekilde projelendirmiş. 
     İlçemize yapılacak tüm projelerde iktidarın gücünü alan Yılmaz, “Mucur Vizyon Projeleri” diye adlandırdığı projeleri ilçemizin tam anlamıyla çehresini değiştirecek. Taraflı tarafsız her kesim tarafında olur alan projeleri gazetemize paylaştı.
   İlk projesinin Kardeşlik ve dostluk olduğunu belirten Yılmaz, “Biz gönül belediyeciliğine aday olduk. İlçemizde seçim çalışmalarının ilk gününden bu güne kadar kimseyle işimiz olmadı olmazda. Bizim projeleri-miz belli. İlçemize ne kazandırırız ne verebilir onun peşinde koşuyo-ruz” dedi.
    Gazetemize projelerini de anlatan Ak Parti Mucur Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz “ Dev Projelere İmza Atacağız” dedi.
     Ak Parti Mucur Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz'ın Vizyon Projeleri şu şekilde açıkladı;
Dostluk ve Kardeşlik
Mucur İçin Birçok Projemiz Var. Bunlardan En Önemlisi Ve Bizlerin En Çok Değer Verdiği Projemiz Birlik Ve Beraberlik Projesi. Sen Ben Demeden Tüm Kardeşlerim İle Bir Arada “Biz” Olacağız.
MİLLET BAHÇESİ
    İlçemiz yenice mahallesi mesire ala-nı(köme) millet bahçe-sine dönüştürülecektir. Kültür ve turizm bakanlı-ğının katkıları ile bu alan içerisine yeni kamelyalar, piknik alanları, yürüyüş yolları, yapılacaktır. Millet bahçesinin içerisine yapılacak olan büfeler ve kafeler kiraya verilmek sureti ile iş yapmak isteyenlere iş imkânı sağlanacaktır. Millet bahçesi genelinde yaklaşık 30 kişiye iş istihdamı sağlanacaktır.
YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ MERKEZİ
    İlçemiz kayseri-Ankara karayolu üzerin-de çok güzel bir konum-dadır. Ancak şimdiye kadar anayol imkânından yeterince faydalana-mamıştır. Bu projemizde ev hanım-larının el işini, çiftçilerimizin doğal ve yöresel ürünlerini doğru-dan tüketiciye satarak geçimini sağlayabil-meleri amaçlanmaktadır. Bunun için Karahasanlı yol kavşağından kayseri istikametine doğru yol kenarı çift taraflı olmak üzere yöresel ürünler satış merkezi olarak üretici ve satıcılara tahsis edilecektir. Ülkemizin birçok yerinde bu projenin güzel örnekleri vardır. İnşallah ilçemizde de çok güzel bir örneği olacaktır. Karayolları kayseri bölge Müdürlü-ğünün 2018 Yılı Ölçüm-lerine Göre Bu Yoldan günlük ortalama 12.500 araç geçmektedir. Biz bu araçların %10'nun Mucur'da misafir etmeyi başardığınız zaman ilçemiz ekonomisine günlük en az 10.000 lira katkı sağlamış oluruz.
İÇME SUYU ŞEBEKESİ YENİLENMESİ
     İlçemizin diğer bir öncelikli ihtiyacı içime suyu şebekesinin komple yenilenmesidir. Son yıllarda kanser hastalığı-nın çok hızlı yayılmasının bir nedeninin de asbestli su tüketimi olduğu bilim-sel olarak kanıtlanmıştır. İlçemizdeki mevcut içme suyu şebekesinin bir kısmı kanserojen madde taşıyan asbest borudan oluşmaktadır. Bu neden-le de mutlaka yenilenme-si gerekmek-tedir. 31 Martta görevi devraldığı-mızda öncelikli işimiz içme suyu şebekesinin ana isale hattı dahil baştan sona komple yenilemek olacaktır. İçme suyu şebekesi iller bankası sukap projesi kapsamında yenilecektir. Toplam maliyet, 22 milyon lira (eski parayla 22 trilyon lira) olarak tahmin edilmekte olup, maliyeti-nin %50'si iller bankası sukap hibesi ve kalan %50'si çevre ve şehircilik bakanlığı hibesi olarak finanse edilecek-tir.
TOKİ
     Bir diğer projemiz toplu konut projesi (TOKİ). Bu konu hakkın-da birçok spekülasyonlar oldu. Ama biz bu konuyu da çözdük çözeceğiz. Belediyemiz ve TOKİ işbirliği ile ilçemizde yaşayan emekli ve dar gelirlilere hitap edecek, 2+1 ve 3+1 standart konutlardan oluşan tah-mini 20 blok 300 konut yaptırılacaktır. 
TOKİ konutlarının yaptı-rılacağı alan olarak tekkent yapı kooperatif karşısı veya huzur evi yanında bulunan araziler düşünülmektedir. TOKİ yapılacak alanda, eğitim alanı, camisi, alış veriş merkezi çocuk oyun parkı ve diğer sosyal tesisleri ile yeni bir yaşam alanı oluşturula-caktır. Toplu konut inşaatının başlaması ile birlikte, ilçemizde ekonomik olarak canlılık gelecektir. İnşaatta çalışan işçiler haricinde bu 20 blok halinde yapılan yaklaşık 300 konutta güvenlik, temizlikçi ve bahçıvan olmak kaydı ile yaklaşık 40 kişi istihdam edilecek.
GENÇLİK MERKEZİ VE SPOR KOMPLEKSİ
    Belediye bütçesinden bir kuruş harcamadan yapılacak çok büyük ve kapsamlı bir projedir. Belediye terminali mev-cut yerinden kaldırılarak bu alanın tamamına bir spor kompleksi yaptırıla-caktır. Spor kompleksi halı saha, kapalı açık olimpik yüzme havuzu, fitniss salonu, gençlik merkezi ve kafeteryadan oluşacaktır. Tesisinin işletmeciliği ihale yolu ile kiraya verilecektir. Böy-lelikle hem belediye ye gelir sağlanacaktır, hem de 20 gencimiz iş imkânına kavuşacaktır. Spor kompleksi ve genç-lik merkezinin finans-manın tamamı spor toto teşkilat başkanlığı tara-fından yapılacaktır.
HER MAHALLEYE TAZİYE EVİ
     Türk milleti olarak çok güzel gelenek görenek ve adetlerimiz vardır. Düğün nişan taziye, hasta ziyareti bizim olmazsa olmazlarımızdır. Ancak her ziyaretin ev ortamında yapılması imkânsızdır. Bunun en hazin olanı cenaze taziye ziyaretidir. Ölüm haktır, cenabı Allah kuran-ı kerimde her canlı ölümü tadacaktır buyurmuştur. 
     Bazen soğuk bazen sıcakta cenaze sahipleri cenaze harici işlerle uğraşmak zorunda kala-rak perişan olmaktadır. Cenaze sahiplerinin acı-larını paylaşarak onlara yardımcı olmak amacı ile belediyemizce her ma-hallede uygun bir yere cenaze taziye evi yaptırı-lacaktır. Bu sayede cena-ze sahipleri hiçbir iş ile uğraşmadan gelen misafir ile birlikte acısını paylaşacaktır.
MUCUR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
     Belediye başkanlığım döneminde çok yoğun uğraş ve çabalarım sonucu kurugöl köyü karşısında organize sanayi bölgesi oluştur-duk. Fakat ne hikmetse şimdiye kadar hiç kimse organize sanayi bölgesinin adını anmadı. İyi ki anmamış. Organize sanayi bölgesini faaliyete geçirmek inşallah yine bize nasip olacak Allah'ın izniyle beni belediye başkanı seçtiğiniz takdir-de 1 Nisandan sonraki ilk veya ikinci meclis toplantısında belediye-miz mücavir alan sınırları dışında olan organize sanayi bölgesi mücavir alan sınırları içerisinde alınacaktır. Derhal altyapı ve üstyapısı tamamlana-caktır. Daha sonra yatı-rımcılarla görüşülüp Mucur Organize sanayi bölgesine yatırım yap-maları sağlanacaktır. Bu konuda milletvekilimizin sözü var. Özellikle sayın Hacı Turan Vekilimizin sözü var. Seçim bürosu açılışında kendinizde duydunuz. Kırşehir ve çevre illerdeki iş adam-larımızla bire bir görüşüp mucura yatırım yapma-larını temin edeceğiz. Organize sanayi bölgesi-nin ana yol kenarında olması iş adamları ve yatırımcılar i.im çok büyük avantajdır. İnşal-lah biz bu avantajı fırsata çevireceğiz. İlçemizde en çok iş imkânı ve istihdam organize sanayi böl-gesinde gerçekleşe-cektir. Amacımız beşinci yılın sonunda Mucur'da işsiz-güçsüz hiç kimsenin kalmamasıdır. Bunu ger-çekleştirirsek ne mutlu.
YENİ BELEDİYE TERMİNALİ 
     Belediye terminali mevcut yerinde kaldırıla-cak. Şehir içinde terminal olması çok doğru değil. Belediye terminalinin anayol üzerinde olması her zaman için daha iyidir. Karahasanlı yolu-nun sağ tarafında bele-diyeye ait 6 dönüm arsa var. Anayol kenarı ve terminal olmaya oldukça müsait bir yer. Oraya ilçemize yakışır yeni bir terminal yapacağız. Yeni terminal binasının çarşı merkezine uzak olması nedeniyle mucur birlik dolmuşları mevcut yerinde korunacaktır.
EVDE HASTA VE YAŞLI BAKIM HİZMETİ 
     Belediyemizce hasta ve yaşlı bakımı için öncelikle norm kadroda düzenleme yapılarak ilk etapta yeterli sayıda hemşire ve hasta bakıcısı personelleri alınacak. Daha sonra özel bir çalışma yapılarak ilçe genelindeki yardıma muhtaç yaşlı ve hastalar tek tek tespit edilecek. Yardıma muhtaç kimse-siz ve yaşlı insanların evleri haftada en az bir kere temizlenecek. Hasta olan yaşlıların haftada bir defa genel sağlık kont-rolleri yapılacak. Bu hiz-met karşılığında herhan-gi bir ücret talep edilme-yecek.
ASRİ MEZARLIK
     Bizim çok güzel atasözlerimiz vardır. Der-ler ki; ölüsüne sahip çık-mayan dirisine de sahip çıkmaz. Çok şükür biz ölümüze de, dirimize de, yaşlımıza da, hastamıza da sahip çıktık ve çıkma-ya devam edeceğiz.
     Bu kapsamda öncelikle mevcut mezar-lıların baştan sona bakım ve onarımını yapacağız. Ada ve parsel düzeninde yeni bir mezarlık yapıp ihata duvarını çekeceğiz. Cenaze definleri herkesin kafasına göre değil, belli bir düzene göre yapıla-cak. Yeni yapılacak mezarlık içerisine cenaze yıkama yeri ve morg ilave edilecektir. Birçok şehir-de cenaze yıkama, ke-fenleme ve defin hiz-metleri belediyeler tara-fından yapılmaktadır. İnşallah bizde Mucur'da bu tür cenaze hizmeti uygulamasını faaliyete geçireceğiz.
MUCURA FAKÜLTE VE ÖĞRENCİ YURDU
     İlçemizde belediye başkanlığımın ilk döne-minde açılmış bir adet yüksekokul var. Mucur Meslek Yükse-kokulu. Çoğunuz bilirsi-niz; bu yüksekokulun açılması için çalışmaya başladı-ğımda henüz Ahi Evran üniversitesi yoktu. Mucur meslek yüksel okulu gazi üniversitesine bağlı ola-rak açılmıştı. bu yükse-kokulun ilçemize açılması için ne çabalar harcadığımı ben bilirim. Ankara'ya gide-gele gide-gele 2 yıllık yüksek-okulumuzu açtık. Bugün ahi Evran üniversitesine bağlı olan yüksekoku-lumuzun bünyesinde 9 bölüm ve 15 program bulunmaktadır.
ÜNİVERSİTE BACASIZ FABRİKADIR
     Geçmiş belediye başkanlığım döneminde Mucur'a yüksekokul açılması için nasıl çalışıp çabaladıysam 31 Martta beni tekrar Belediye Başkanı seçmeniz halinde 4 yıllık eğitim veren en az bir adet fakülte veya enstitünün Mucur'a açılması için daha fazla çalışıp çabala-yacağım. Planımız-proje-miz hazır. Öncelikle tekkent yapı kooperatifi karşısındaki mera vasıflı arazisinin 100 dönümlük kısmını imar planında yükseköğrenim kampü-sü alanı olarak ayıraca-ğız. Akabinde 4 yıllık fakülte yapılması için Ahi Evran üniversitesi rektörlüğü ile görüşüp hem fakülte hem de kampüs içerisine öğrenci yurdu yapılması için çalışacağız. Bu konuda hiçbir engelimiz yok. İktidar partisinin beledi-yesi olmanın avantajını burada hep birlikte göreceğiz.
KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVİ
     Mucur'a yeni bir belediye hizmet binası yaptıracağımı önceki günlerde açıklamıştım. Yeni belediye hizmet binası yapılınca şimdiki bina haliyle boşalacak. Buraya kreş ve çocuk bakım merkezi açmayı planlıyoruz. Mevcut binanın içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak kreş haline dönüştürü-leceğiz. Kreş belediyemiz tarafından çalıştırılacak. Duruma göre 0-2 ve 3-6 yaş grubu ayrımı yapıla-bilir. Buradaki amaç yine her projemizde olduğu gibi istihdam üretmek. Çalışanlar belediye personeli olacak. Bunun için çocuk bakımı ve eğitimcisi, yardımcı bakıcı, hizmetli, güven-likçi gibi personel istih-dam edeceğiz. Kar amacı gütmeden aylık cüzi bir ücretle isteyen herkes çocuğunu güvenle kreşe bırakabilecek.

Sümeyye Kılıç

AdminAdmin

YORUMLAR