Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 20:36

Amaç riskleri azaltmak

    Afetler yaşanmadan risklerin azaltılmasını hedefleyen Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-07-2022 15:20
Amaç riskleri azaltmak


Konu ile ilgili olarak Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre TARAP, afet risklerini en aza indirecek faaliyetleri bir süreç dahilinde, sorumluları ve sorumlulukları ile tanımlayan sürdürülebilir bir plan olma özelliği taşıyor. TARAP ile kaynakların etkin ve etkili kullanımı ile azami risk azaltma amaçlanıyor.
    Kırşehir AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; TARAP hazırlanırken, ülke genelinde mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapıldı, çalıştaylar düzenlendi. Ulusal ve uluslararası afet risk azaltma öncelikleri ve stratejileri göz önünde bulundurularak afet riski azaltma konusundaki sorun ve çözüm önerileri de belgeye yansıtıldı. Akademisyenler, paydaşlar ve kurum içi uzmanların katkıları ile şekillenen belgede Sendai Afet Risklerini Azaltma Çerçevesi (2015-2030) ile uyumlu stratejik öncelikler ortaya konuldu. Kırşehir ile birlikte 81 ilde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef, eylemlerin yer aldığı İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) hazırlandı. İRAP'larda 26 afet türü ile ilgili, 222 amaç, 1364 hedef ve 12 bin 580 eylem bütünleştirilip TARAP belgesinin amaç, hedef ve eylemlerine de altlık oluşturuldu. Bu kapsamda 107 kurumla ortak çalışma, 11 farklı afet türü,17 temel amaç, 66 hedef ve 227 üst ölçekli eylem belirlendi.
Kırdşehir Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar ise TARAP ile çok önemli bir adım atıldığını belirterek, AFAD'ın çalışmalara 2017'de başladığını belirtti. Avşar, "Çok uzun soluklu bir çalışma geçti. Bu süreç içerisinde ülkemizde bulunan tüm kamu kurum kuruluşları, üniversiteler STK'lerle direkt olarak dirsek temasında çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte 3 bin 500 tane kurumla  anketler yaparak acaba ülkemizin risk azaltılmasında yaşanan sorunlar nedir ve bunlara nasıl çözümler üretebiliriz tartışıldı" dedi. Avşar, "Buradaki temel amaç ve hedefimiz, tüm eylemlerin gerçekleştirilmesi, tüm bakanlıklar, kurum, kuruluş ve özel sektör ve STK'ler ve üniversiteler tarafından TARAP'ın benimsenmesiyle ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına çok ciddi katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Risk azaltma faaliyetlerine harcanan ya da verilecek ekonomik desteğin, ülkemizin gelecek nesillerinin daha dirençli toplumlarda yaşaması için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."Avşar,  TARAP'ta, Türkiye'de yaygın olarak yaşanan 11 afet türünün çalışıldığına dikkati çekerek, bunların, "Deprem, Kütle Hareketleri, Sel-Taşkın, İklim Değişikliği, Orman Yangınları, Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler (KBRN), Büyük Endüstriyel Kaza, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Maden Kazaları ve Tasman (çöküntü), Kitlesel Göç ve Diğer Afetler" olarak sıraladı.
 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR