Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 08:34

Değerlendirme süreci başladı

Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kaman’da Adem Koçyiğit tarafından hayata geçirilmesi planlanan ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliği projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme sürecinin başladığını bildirdi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-06-2022 13:40
Değerlendirme süreci başladı

 

 

         Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İlim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda; ” Kırşehir İli Kaman, Hirfanlı Baraj Gölü Mevkiindeki Adem Koçyiğit tarafından yapılması planlanan Ağ Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği (500 Ton/Yıl Alabalık) Projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır” denildi.

         Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü projeye ilişkin şu detayları aktardı: ” Alabalık üretiminde materyal olarak gökkuşağı alabalığı (Onchrynchus myciss) kullanılacaktır. Üretime ortalama 5 gramlık balık stoklanarak üretime başlanacak olup, 400 grama ulaşan balıklar hasat edilerek somon üretim tesislerine nakledilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığının 30.11.2021 tarih ve 3460600 sayılı Ön izin yazısı ile 30.000 m2 ’lik alanda 500 ton/yıl kapasiteli Alabalık Yetiştiriciliği yapılmasına hâlihazırda müsaade vermiştir. Faaliyet kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılacak olan alan, ticari avcılık için kullanılmayacaktır. Baraj gölü ortamında kurulacak tesiste yetiştirilen alabalıklar ortalama 8 aylık süre sonunda hasad edilerek müşterinin talepleri doğrultusunda canlı olarak ya da strafor paketlere konulup buzlanarak müşteriye teslim edilecektir. Planlanan projenin hayata geçirilmesi ile birlikte hem yöre ekonomisine katkıda bulunulmuş olacak hem de sektörel üretim payı artırılmış olacaktır. Proje kapsamında 30 metre çapında 12 adet HDPE kafes kurulacaktır. Kafes materyalleri üretici firma tarafından faaliyet alanına getirilerek burada montajları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar sırasında gerek karada, gerekse denizde herhangi bir kazı veya tarama işlemi yapılmayacaktır. Kafesler faaliyet alanına demir çapalar ile monte edileceği için beton tonoz yapımı da söz konusu olmayacaktır. Sahada kurulacak kafeslerde; yemleme ve personelin lojistiğini sağlamak için ve hasad döneminde balık taşımak amacıyla 1 adet tekne kullanılacaktır. Üretimde extruder yem kullanılacaktır. Çevre dostu olarak da bilinen bu yemin klasik pelet ya da ekspander teknolojilere göre tercih edilmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Extruder teknolojisi ile üretilen yeme daha fazla yağ basılabilmektedir. Dolayısı ile yüksek enerjili ve sindirilebilirliği daha yüksek yem elde edilir. Projenin yer aldığı faaliyet alanında ve kara alanında herhangi bir ağ yıkama veya ağ yıkama işlemiş gerçekleştirilmeyeceği, ağ yıkama ve onarım işlemleri; ağ üretim ve onarım işlemleri yapan şirketlerde yaptırılacağı proje sahibi tarafından taahhüt edilmektedir. Diğer yandan inşaat aşamasında kafesler imalatçı firma tarafından temin edilecek ve faaliyet alanında sadece montaj işlemleri yapılacaktır. Tesiste işletme aşamasında elde edilecek ürünler botlar vasıtası ile kıyıya taşınacaktır.Proje tanıtım dosyasında öngörülmemiş bir etki ortaya çıkması halinde gerekli tedbirlerin alınacağı taahhüt edilmektedir. Proje Tanıtım Dosyası dışında işlem yapılmayacağı, ilave bir işlem, kapasite artışı, proje teknolojisinde ya da proje alanında değişiklik yapılması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat edileceği taahhüt edilmektedir.Kafeslerde balık yetiştiriciliği; mevcut su kaynaklarının en iyi bir şekilde değerlendirildiği, düşük sermaye ile birim alandan kısa zamanda azami verim elde edilebilen oldukça basit bir yetiştiricilik sistemidir. Balık yetiştiriciliğinde en son teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak projelendirme yapılmış, kullanılacak ekipman ve sistemler buna göre belirlenmiştir. Sağlıklı balık yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için, belli bir derinlik ve belli bir akıntının mevcut olması gerektiği raporun önceki bölümlerinde açıklanmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde akıntı hızının, yönünün ve derinliğin yetiştiriciliğe uygun olması ve halen işletilmekte olan tesislerin olması nedeniyle faaliyet alanının seçimini güçlendirmiştir. Tesis alanı; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 2. Maddesinde belirtilen” İstihsal Yerleri Tanımı kapsamına uymaktadır. 
 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR