Mucur Gazetesi
HV
29 KASIM Çarşamba 21:18

Eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliği ile Kaman Kaymakamlığında Kırşehir İl Risk Azaltma (İRAP) kapsamında eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-06-2022 15:34   Güncelleme : 10-06-2022 15:38
Eğitim ve bilgilendirme programı düzenlendi

Kaman Mahalle ve Köy Muhtarlarının katıldığı eğitimde, ilimiz için belirlenen “Kuraklık” ve “Kütle Hareketleri” ile ilgili bilgi verildi. İlimizdeki riskleri azaltma adına bilgilendirme toplantılarının İlimiz genelinde devam edeceği öğrenildi. Yapılan toplantıda şu bilgiler aktarıldı: ” Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir. Kuraklık genellikle yavaş gelişir ve uzun bir dönemi kapsar. Kurak iklimlerin hüküm sürdüğü yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler. Kuraklık tespit edilmesi en zor felaketlerdendir. Kuraklık tabiatın gizli tehlikesi olup genellikle herhangi bir mevsim veya bir zaman diliminde yağış miktarındaki azalmadan ya da dengesizliğinden dolayı meydana gelir. Kuraklık hesaplamalarında bir bölgedeki yağış ve evapotranspirasyon (buharlaşma+terleme) arasındaki dengenin uzun süreli ortalaması göz önünde bulundurulur. Kuraklıkta; zaman (yağış mevsiminin başlamasında gecikmeler, ürün büyüme mevsimi-yağış zamanı ilişkisi) ve yağışların tesirleri (yağış yoğunluğu, sıklığı) ile ilişkilidir. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgâr ve düşük nem miktarı gibi diğer değişkenler etkili olmaktadır. Kuraklık, yalnızca fiziksel bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Kuraklığın, insan ve faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle, toplum üzerinde çeşitli olumsuz etkileri vardır. Kuraklığın genel olarak üç şekli vardır: Meteorolojik kuraklık: Yağışın belli bir dönem için ortalamaların altına düşmesidir. Yıllık, mevsimlik veya aylık yağış toplamlarının ortalamadan farklı olmasıdır. Tarımsal kuraklık: Bitkinin ihtiyacını karşılayacak suyun toprakta bulunmamasını ifade eder. Bitki büyümesinde yavaşlama, ürün kaybına neden olur, hayvanlar için de bir tehdittir. Hidrolojik kuraklık: Uzun süren meteorolojik kuraklıktan sonra gelişir. Uzun yağışsızlıktan sonra yeraltı suları, kaynaklar, yüzeysel akış, toprak neminin etkilenmesidir. Göller, nehirler ve yeraltı sularında keskin düşüşler görülür. Bir dönemde oluşan yağış azlığı toprak nemini düşünerek tarımı olumsuz etkiler.”  Çınar Haber Merkezi’nin edindiği bilgilere göre l Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. İllerdeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla üretilmesi gereken bir yol haritası. İl Afet Risk Azaltma Planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde çok sayıda paydaş bulunmaktadır. Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar planın paydaşları arasındadır. Plan hazırlama sürecinde, kurum ve kuruluşlar, afet risk azaltma eylemlerinin belirlenmesi için sahip oldukları verileri, bilgileri ve değerli uzmanlıklarını paylaşma imkanı bulurlar. Bu bağlamda, İlde bulunan deprem risk değerlendirmesi yapılmış olan tüm okulların, yurtların ve spor tesislerinin barınma amaçlı kullanılabilecek alanlarının incelenerek kayıt altına alınması ve ilgili kurumlarla bilgilerin paylaşılmasının planlanması Başkanlığımızın sorumluluğunda olan eylemlerden.

AdminAdmin

YORUMLAR