Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 09:50

Vali Bu­ha­ra’dan Yeni Yıl Me­sa­jı

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-12-2022 13:08
Vali Bu­ha­ra’dan Yeni Yıl Me­sa­jıVali H. Mete Bu­ha­ra, yeni yıl ne­de­niy­le bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yın­la­dı.
Mil­le­ti­mi­zin ve Kır­şe­hir­li hem­şeh­ri­le­ri­nin yeni yılı gö­nül­den kut­la­yan Vali Bu­ha­ra, me­sa­jın­da şun­la­rı ifade etti:
“Mil­let­çe Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100. yı­lı­nı kut­la­ya­ca­ğı­mız yeni bir yıla gi­ri­yo­ruz. 2023 yı­lı­nın Ül­ke­miz ve Mil­le­ti­miz için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı, bol­luk ve be­re­ket ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum.​Yeni yılda da bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi “Halka Hiz­met Hakk’a Hiz­met­tir” düs­tu­ruy­la, ili­mi­zin her alan­da kal­kın­ma­sı­nı esas alan bir an­la­yış­la, Ahi Ken­ti­mi­zin tüm di­na­mik­le­riy­le bir­lik­te el ele, omuz omuza ve­re­rek, in­sa­nı­mı­zın re­fa­hı ve hu­zu­ru için hiz­met et­me­ye devam ede­ce­ğiz.Dost­luk, kar­deş­lik ve da­ya­nış­ma­mı­zın ar­ta­rak sür­me­si di­lek­le­rim­le yeni yılın tüm in­san­lı­ğa sağ­lık, barış, huzur ve mut­lu­luk ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yor, mil­le­ti­mi­zin ve Kır­şe­hir­li hem­şe­ri­le­ri­min yeni yı­lı­nı gö­nül­den teb­rik edi­yo­rum.” (HABER MER­KEZİ)

 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR