Mucur Gazetesi
HV
08 AĞUSTOS Pazartesi 16:53

MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLÇEMİZDE BİRLİK MESAJI VERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları, ilçemizde bir araya geldi vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SİYASET
Giriş Tarihi : 01-06-2015 09:20   Güncelleme : 01-06-2015 09:20
MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLÇEMİZDE BİRLİK MESAJI VERDİ

 

  MHP’li milletvekili adayları, Mucur’da seçmenlerle bir araya geldi. MHP Kırşehir Milletvekili Adayı Cemil Yıldırım Türk, "Adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve devletin temeli olarak görüyoruz. Bu nedenle yargı, insanların tereddütsüz güvenebileceği, adalet duygusunun zihinlerde ve kalplerde yer ettiği bir yapıyı ifade etmelidir. Hakim ve savcıların liyakat ve vicdan sahibi olması ile ’kanaat adaletinin’ tesisi, yargıya olan güvenin teminatı olacaktır" dedi.

    Türk, gerçekleştirdiği açık hava toplantısında şöyle konuştu: "Vatandaşların hukukun üstünlüğü ve hak arama özgürlüğünün bütün kurum ve kurallarıyla uygulandığına güvendiği ve inandığı bir adalet anlayışı esas olmalıdır. İnsanlarımızın adaletli ve hakkaniyetli bir sosyal düzen içerisinde yaşatılması, hukukun üstünlüğü prensibinin hakim kılınması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, çeşitli güç unsurlarının hukuk devleti kurallarına göre sınırlandırılması suretiyle güçlünün değil haklının korunması, toplumsal ahengin ve huzurun tesis edilmesi devletin temel görevlerindendir. Suçun oluşmasının önlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması, suçun işlenmesinden sonra olaya ait delil ve bilgilerin sağlıklı bir şekilde mahkemelere intikali, mahkemelerin bağımsız, hızlı ve doğru karar vermesine ilişkin düzenlemelerin yapılması ile bu süreci etkin kılacak bilgi teknolojilerinin kullanılması ve iyi yetişmiş hakim ve savcıların istihdamı adalet politikamızın esasını oluşturmaktadır."

   Coşkulu bir kalabalık tarafından dinlenen MHP Adayı Cemil Yıldırım Türk, "Geciken adaletin adalet olmadığı ilkesinden hareketle adil ve hızlı yargılamanın sağlanması gerektiğine inanmaktayız. İnsan haklarına dayalı ve hukuka uygun olarak kamu düzeninin korunması ve vatandaşların adalete olan güveninin sağlanmasında adalet hizmetlerinin etkinleştirilmesinin yanı sıra, devlet erk ve işlevlerinde yargıya yük getiren, verimliliği

ve etkinliği azaltan unsurların ortadan kaldırılmasını gerekli görmekteyiz. Yargı bağımsızlığının, hiçbir organ, makam, merci, kişi ve baskı gurubuna ayrıcalık tanınmayacak bir biçimde uygulanması ve hiçbir kimse ya da organın yargı denetimi dışında bırakılmaması, adaletin gerçek anlamda tesisi için gerekli bulunmaktadır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir

ve talimat verememesi, tavsiye ve telkinde bulunamaması esastır" ifadelerini kullandı.

 

   Mucur ilçe teşkilatları da aday Türk’e 7 Haziran seçimlerinde tam destek verdiklerini ve ilçede MHP’nin iktidar olması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

AdminAdmin

YORUMLAR