Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 22:41

Personel alımı yapılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 4-B Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla önemli bilgiler aktardı.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-07-2022 14:07
Personel alımı yapılacak

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, şu detaylar aktarıldı: "Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında toplam 38 (otuzsekiz) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların sadece bir kadroya müracaat etmeleri gerekmekte olup, birden fazla kadroya başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. İlana son başvuru tarihi 01 Ağustos 2022 mesai bitimidir. Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) yapılacaktır.

Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin web sayfasından duyurulacaktır. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir.  2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 türü dikkate alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.  Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir."

 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR