Mucur Gazetesi
HV
03 MART Pazar 12:56

Mucur'a güneş enerji santrali kurulacak

Mucur'a güneş enerji santrali kurulacak

Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 01-06-2022 15:28   Güncelleme : 01-06-2022 15:48
Mucur'a güneş enerji santrali kurulacak

         Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Mucur'da hayata geçirilecek olan Güneş Enerji Santrali Projesi'ne ilişkin resmi internet sayfası aracılığıyla bilgiler aktardı.

         Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İnaç Köyü 189 Ada 2 parsel, 81.3823,18 m2 Mevkiinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (5 MWe/6 MWp) projesi ile ilgili olarak Kırşehir Valiliği'ne sunulan proje tanıtım dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenerek ve projeye ilişkin ÇED Süreci başladı.

         Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü projeye ilişkin şu bilgileri kaydetti: " Kırşehir İli, Mucur İlçesi, İnaç Köyü Mevkiinde 189 Ada 12 parsel üzerinde 5 MWe/6 MWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali kurulması planlanmaktadır. Güneş Enerji Santrali kurulacağı alanın mülkiyeti faaliyet sahibine ait olup Tapu yer almaktadır. Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Güneş pilleri fotovoltaiktir. Üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Proje alanı, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yazısına göre Kuru Marjinal Tarım Arazisi olarak tespit edilmiştir. 1/100.000 Ölçekli KırşehirNevşehir-Niğde-Aksaray Çevre Düzeni Planına göre ise “Tarımsal Nitelikli Arazi” olarak sınıflandırılmış alan içerisinde kalmaktadır. 1/100.000 Çevre Düzeni Planı yer almaktadır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yerleri; 1450 m mesafede güneybatı istikametinde yer alan İnaç Köyü ile 1550 m mesafede doğu istikametinde yer alan Yeşilyurt Köyüne ait evlerdir. Ayrıca proje alanına 295 m mesafede güney istikametinde, 575 m mesafede batı istikametinde yer alan tarlalarda iki adet yapı ile 275 m mesafede güneybatı istikametinde mandıra bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, proje alanına mücavir alanda Çağlayanlar Motorlu Araçlar Tic. Ve San. Ltd. Şti tarafından Kapasiteli Güneş Enerji Santrali yapılması planlanmaktadır. Ayrıca 410 m mesafede doğu istikametinde kurulu halde başka bir firmaya ait güneş enerji santrali bulunmaktadır. Proje kapsamında inşaat aşamasında 20 personel, işletme aşamasında 2 personel çalışacaktır. İnşaat aşaması 6 ay sürecektir. Proje kapsamındaki çevresel etkiler mücavir sahada yapılması planlanan güneş enerji santrali de göz önünde bulundurularak kümülatif olarak yapılmıştır. Faaliyet kapsamında ortaya çıkabilecek çevresel etkiler, alınacak önlemler ve bertaraf yöntemleri ile ilgili olarak aşağıda kısaca bilgi verilmiştir. Proje kapsamında çalışacak personel tarafından inşaat aşamasında 3 m3/gün, işletme aşamasında ise 0,3 m3 /gün su tüketilecektir. Personelden kaynaklı atık sular sızdırmasız fosseptikte biriktirilecek ve dolduğunda ücreti karşılığında çektirilecek ve bertarafı sağlanacaktır. Proje kapsamında iş makinelerinin ve kamyonların hareketleri sonucu belirli miktarda toz oluşumu söz konusudur. Bu tozumanın engellenmesi ve malzemenin nemlendirilmesi amacıyla tankerlerle faaliyet yerine getirilen su, santrifüjle tazyiklendirilerek sulanacaktır. Tozumanın minimize edilebilmesi için inşaat aşamasında günde 30 m3 su kullanılacaktır Kullanılan su, buharlaşma yolu ile bertaraf olacak olup, nemlendirme amacı ile kullanılan su nedeni ile atık su oluşumu söz konusu olmayacaktır. İşletme aşamasında ise panellerin tozlanması nedeniyle yıkanması sırasında kullanılacak su buharlaşma yolu ile bertaraf olacak olup atıksu oluşumu söz konusu değildir.

 

         İnşaat ve işletme aşamasında kullanılacak makinelerin bakım-onarım işlemleri yetkili servislerde yapılacaktır. Ancak bakım ve onarım işlemlerinin zaruri durumlarda saha içerisinde yapılması durumunda; atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık akü vb. atıklar oluşması muhtemeldir. Proje kapsamında oluşması muhtemel tehlikeli atıklar ile tehlikesiz atıklar ayrı ayrı konteynırlarda/geçici depolama alanlarında depolanacaktır. Geçici Depolama Alanı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Tehlikeli Ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanları” ile ilgili hükümlere uyulacaktır. Araçların yakıt ikmalleri, yağ değişimleri bakım ve onarım gibi işlemlerin sonucunda oluşacak atıklar (atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, atık akü vb. atıklar) ilgili yönetmelikler kapsamında geçici depolama yapılacak ve yine ilgili yönetmelikler doğrultusunda lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine ulaştırmak üzere lisanslı taşıma firmalarına teslim edilecektir.

          Proje kapsamında sadece inşaat aşamasında toz emisyonları ve araçlardan kaynaklı gaz emisyonları oluşacaktır. İşletme aşamasında ise toz yayıcı herhangi bir faaliyet yapılmayacak olup araç olarak ise bir tane binek araç kullanılacaktır. İnşaat aşamasında oluşacak gaz emisyonları 03 Temmuz 2009 Tarihli, 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır. Toz emisyonları ise 1 kg/saat altında olduğu için hava kalitesi dağılım modellemesi yapılmamıştır. İnşaat kapsamında oluşacak tozumanın minimize edilmesi için aşağıda ki tedbirler alınacaktır. Faaliyet kapsamında iş makinelerinin çalışması ve üretim faaliyetleri nedeniyle belli miktarlarda gürültü meydana gelecektir. Yapılan hesaplamalarda inşaat aşamasında gürültü düzeylerinin 100 m. de yönetmelikte verilen 70 dB sınır değerinin altında kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla faaliyet alanına en yakın yerleri proje alanında yapılacak çalışmalar sırasında oluşacak gürültü sevilerinden etkilenmeyecektir. Faaliyet kapsamında; alanda yapılacak çalışmalar süresince oluşan gürültünün minimize edilmesi amacı ile gereksiz araç ve ekipman çalıştırılmasına izin verilmeyecek, faaliyette olan araç sayısı minimum seviyede tutulacaktır. Proje kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak yürürlüğe girmiş ve girecek olan tüm yönetmeliklere ile diğer mevzuatlar kapsamında çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli her türlü izinler alınacak ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır. Güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak sınıflandırılan bir enerji türüdür. Güneş enerjisinden yararlanmada en önemli unsur ülkenin bulunduğu coğrafi konum ve yıl boyu güneş ışığı alma potansiyelidir. Güneş ışınlarının geliş açışı, güneş ışınlarının geldiği süre uzunluğu gibi çeşitli unsurlar güneş enerjisinden elde edilen verimliliği ve potansiyeli belirlemektedir. Güneş Enerji Santralleri temelde fotovoltaik sistem ve termal sistem olmak üzere iki türdedir. Fotovoltaik sistemde, güneşten gelen radyasyon, paneller vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilir ve elde edilen DC elektrik inverter cihazı ile şebeke frekansına uygun AC elektriğe çevrilerek kullanıma uygun hale getirilir. Termal sistemlerde, özel aynalar vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada bulunan yağ ya da su ısıtılmakta, ısıtılan sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir."

        

AdminAdmin

YORUMLAR