Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 10:04

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR
Giriş Tarihi : 04-06-2020 08:40   Güncelleme : 04-06-2020 14:43
MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT  İHALE İLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT

İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet konusu kalmayan, trafikten çekme belgeli 9 adet araç; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 19.06.2020  Cuma Günü Saat 14.30 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında ihaleye çıkarılacak olup ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 26.06.2020 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Madde 2- Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; [Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)] İhale üzerinde kalan istekli İhale Bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat yatıracaktır.

SIRA

PLAKA

MARKA

CİNSİ

MODEL

MOTOR/ ŞASE NO

DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

NO

1

40 LD 578

Renault Toros

OTOMOBİL

1990

CIJ791 R151807/1087733

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

2.500,00

75,00

2

40 AV 576

DAF

KAMYON

1990

EA216SDH365/XLRAE23HTOE349867

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

19.500,00

585,00

3

40EA619

DODGE AS 250

KAMYONET

2000

AA9A100T20381G/NLCAA2AEEY0141123

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

5.500,00

165,00

4

40LA 040

RENAULT LAGUNA1.6 16 V

OTOMOBİL

2005

K4MD086928/VF1BGOA531451225

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

13.000,00

390,00

5

40 LC 663

RENAULT MEGAN 1.6 16 V

OTOMOBİL

2000

K4MA700D169205/VF1LA040521158488

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

10.000,00

300,00

6

40 LD 683

MAN

OTOBÜS TEK KATLI

1979

40KTŞM2493MÜH/09501264

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

6.000,00

180,00

7

40 LF 319

FORD TRANSİT

TRANSİT 2.5'LUK

1971

KA22760/GB71KA22760

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

2.500,00

75,00

    8

40 AV 678

MERCEDES BENZ 207

MİNİBÜS

1977

BHN1112ES14516AD/60524513281609

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

1.250,00

37,50

9

40 LF 844

MAN SL 200

OTOBÜS

1983

32945590863111/5810206

TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.

8.000,00

240,00

 

                 

 

                                   

Madde 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 400,00 TL olup, Şartname Fen İşleri  Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.

 Madde 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b)Tebligat için adres göstermek,

c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,

e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

e-a) Tedavüldeki Türk Parası

e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)

e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,

f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak)  ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,

g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,

h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,

Madde 5- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereği ihale yapılacaktır.

İlan olunur.  BASIN NO:090


 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR