Mucur Gazetesi
HV
05 ARALIK Pazartesi 17:59

Mucur 31 Mart Seçiminde İktidar Partisinin Yanında Mucur Atılgan Yılmaz Diyor!

Mucur Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz tüm projelerini ve projelerinde kaş kişi istihdam edileceğini Gazetemize paylaştı. Her fırsatta her konuşmasında ayrımcılık yapmayacağını ve vatandaşları ötekileştirmeyeceğini söyleyen Yılmaz Mucur'da seçimi kazanmaya çok yakın.

SİYASET
Giriş Tarihi : 30-03-2019 16:50   Güncelleme : 30-03-2019 16:50
Mucur 31 Mart Seçiminde İktidar Partisinin Yanında Mucur Atılgan Yılmaz Diyor!

Yıllardır iktidardan uzak kalmış ilçemiz bu yerel seçimlerde iktidar partisine çok yakın bir durumda. Yıllardır ilçemizin sahibi yok bize sahip çıkamıyor-lar diye konuşuluyordu. Bir İlçeye veya İl'e sahip çıkacak kişi belediye başkanıdır. İktidardan uzak olan bir belediye nasıl olurda her alanda ilçeye veya ilçede yaşa-yan vatandaşına sahip çıkabilir. Bu güne kadar gördük, ilçemize bir çivi çakmayanlar neden bir çivi çakmadıklarını duyduk. Tüm bunlar yaşanır-ken Mucurlu vatandaşla-rımız hep şikâyet etti. 
    31 Mart Seçimlerine 3 gün kaldı. Mucurlu va-tandaşlar Mucur'un gele-ceği için 31 Mart seçim-lerinde Mucur için en iyi kararı verecektir. Şimdi-den Mucurumuza hayırlı uğurlu olsun.
     Seçimlerin öncesinde Mucur Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz tüm projelerini gazetemizle paylaştı ve kısa bir açıklama yaptı. 
Atılgan Yılmaz;
“Sevgili Mucurlu Analarım, Bacılarım, Kardeşlerim,
     Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde siz değerli vatandaşlarımızın sandıkları patlataca-ğından hiçbir kuşkum yok. Bu güne kadar benimle birlikte yürüyen bizleri destekleyen siz değerli Mucurlulara bir kez daha teşekkür ederim.
     İlçemiz için 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimler çok önemli. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için herkes elini vicdanına koyup yıllardır geride kalmış, iktidardan uzak kalmış ilçemizi ikti-darla buluşturma zama-nı. Bu yolda yürüyerek partimizi Mucur'da ka-zandıralım ve İktidarın nimetlerinden bizlerde yararlanalım. 
    Bu güne kadar ben karşı parti adayı ile ilgili azımdan bir tek kötü söz çıkmadı. Bizi de ilgilen-diren bir durum yok. Ben projelerimle konuşuyo-rum. 41 proje yaptık. Bu projelerimiz Mucurun kalkınması ve istihdam üstüne olan projelerdir. Tüm projelerimizi buradan Mucur halkı ile paylaşıyorum. 
    Sen-Ben yok biz varız, Mucur var. Biz gönül belediyeciliğine aday olduk. Gönül belediyecili-ğimizde asla ayrım yok. İnsanları kutuplaştırmak yok, İnsanları sen bura-lısın, sen şuralısın diye ayırdım etmek yok, İn-sanları birbirine kırdır-mak yok, bizim gönlümüz Mucur, Bizim amacımız Mucuru kalkındırmak, Bizim amacımız Mucura istihdam sağlamak, Bizim amacımız Mucuru-muzu yaşanabilir bir yer haline getirmek” dedi.
Birlik ve Beraberlik Projesi
   Mucur İçin Birçok Projemiz Var. Bunlardan En Önemlisi Ve Bizlerin En Çok Değer Verdiği Projemiz Birlik Ve Bera-berlik Projesi. Sen Ben Demeden Tüm Kardeşle-rim İle Bir Arada “Biz” Olacağız.
Mucur Belediye Başkan Adayı Atılgan Yılmaz'ın 41 Projesi;
TOPLU KONUT PROJESİ
     Belediyemiz ve TOKİ işbirliği ile İlçemizde yaşayan emekli ve dar gelirlilere hitap edecek 2+1 konut ve 3+1 standart konutlardan oluşan tahmini 300 adet konut yaptırılacaktır. TOKİ konutlarının yapıla-cağı alan olarak Tekkent Yapı kooperatifi karşısı veya Huzurevi yanında bulunan hazine arazisi düşünülmektedir. TOKİ yapılacak alanda eğitim alanı, dini tesis alanı, alış veriş merkezi, çocuk oyun pakı ve diğer sosyal tesisleri ile yeni bir yaşam alanı oluşturulacaktır. Toplu Konut Projesi inşaatının başlama-sıyla birlikte ilçemize ekonomik olarak can-lılık gelecek, inşaat işçisinden güvenlik görevlilerine kadar Mucur'lu işsiz insanla-rımızın çalış-ması sağlanacaktır.   
MİLLET BAHÇESİ
     İlçemiz Yenice Mahallesi mesire alanı (köme) Millet Bahçesine dönüştü-rülecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu alan içerisine yeni kamelyalar, piknik alanları, yürüyüş yolu yaptırılacaktır. Millet bahçesi içerisine yaptırı-lacak olan büfeler ve kafeler kiraya verilmek suretiyle iş kurmak iste-yenlere imkân sağlana-caktır. Millet Bahçesi genelinde en az 50 kişiye iş istihdamı sağlanması planlanmaktadır.
YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI
    İlçemizin öncelikli ihtiyaçlarından biri yeni bir belediye hizmet bina-sıdır. Mevcut belediye Hizmet binasının eski olup ihtiyaca cevap veremediğinden şimdiki binanın karşısında bulu-nan mülkiyeti belediyeye ait arsaya modern mima-risi ve estetik görünü-müyle ilçemize yakışır yeni bir Belediye Hizmet Binası yaptırılacaktır. 

Yeni binamızın projesi bodrum + en az 3 kat olarak tasarlanacak. Bodrum kat; arşiv, garaj ve depo olarak kullanılacak. Giriş katta tahsilat servisi ile toplantı salonu ve aynı zamanda evlen-dirme salonu olarak-tan kullanılabilecek büyük bir salon ola-cak, üst katlarda makam odası ve diğer servisler yer alacaktır.  Belediye hizmet binasının finansmanının %70'i proje karşılığı Ahiler Kalkınma Ajan-sından kalan % 30'luk kısmı Belediye bütçesinden karşıla-nacaktır.
Yeni binamızda ihtiya-ca göre mevcut perso-nele ilaveten yeni memur ve işçi alımı yapılacaktır.
İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN YENİLENMESİ
     İlçemizin diğer bir öncelikli ihtiyacı içme suyu şebekesinin komple yenilenmesidir. Son yıllarda kanser hastalığı-nın çok hızlı yayılmasının bir nedeninin de asbestli su tüketimi olduğu bilimsel olarak kanıtlan-mıştır. İlçemizdeki mev-cut içmesuyu şebeke-sinin bir kısmı kanserojen madde taşıyan asbest borudan oluşmaktadır. Bu nedenle de mutlaka yenilenmesi gerekmek-tedir. 31 Martta görevi devraldığımızda öncelikli işimiz içmesuyu şebe-kesini ana isale hattı dahil baştan sona komp-le yenilemek olacaktır. 
İçmesuyu şebekesi İller Bankası Sukap projesi kapsamında yenilenecektir. Toplam maliyeti 22 milyon Lira (eski parayla 22 trilyon lira) olarak tahmin edilmekte olup, maliyetinin %50'si İller Bankası Sukap hibesi ve kalan %50'si Çevre ve şehircilik Bakanlığı hibesi olarak finanse edilecektir.
YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ MERKEZİ
    İlçemiz Kayseri-Ankara karayolu üzerinde çok güzel bir konumdadır. Ancak şimdiye kadar anayol imkanından yeterince faydalanamamıştır. Bu projemizde ev hanımlarının el işini, çiftçilerimizin doğal ve yöresel ürünlerini doğrudan tüketiciye satarak geçimini sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun için Karahasanlı yol kavşağından Kayseri istikametine doğru yol kenarı çift taraflı olmak üzere yöresel ürünler satış merkezi olarak üretici ve satıcılara tahsis edilecektir. Ülkemizin bir çok yerinde bu projenin güzel örnekleri vardır. İnşallah ilçemizde de çok güzel bir örneği olacaktır. Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğünün 2018 yılı ölçümlerine göre bu yoldan günlük ortalama 12.500 araç geçmektedir.  Biz bu araçların %10'unu Mucur'da misafir etmeyi başardığımız zaman ilçe ekonomisine günlük en az 10.000 Lira katkı sağlamış oluruz.  
HER MAHALLEYE TAZİYE EVİ
    Türk Milleti olarak çok güzel gelenek, görenek ve adetlerimiz vardır. Düğün, Nişan, Taziye, Hasta ziyareti vs. bizim olmazsa olmazlarımızdır. Ancak her ziyaretin ev ortamında yapılması bazen imkânsızdır. Bunun en bariz olanı cenaze taziye ziyaretidir. 
    Ölüm haktır. Cenabı Allah Kuranı Kerimde 'Her canlı ölümü tadacaktır' buyurmuştur. Kimin ne zaman öleceğini de Allah bilir. Bazen soğukta, bazen sıcakta cenaze sahipleri cenaze harici işlerle uğraşmak zorunda kalarak perişan olmaktadır. Cenaze sahiplerinin acılarını paylaşarak, onlara yardımcı olmak amacıyla Belediyemizce her mahallede uygun bir yere bir adet cenaze taziye evi yaptırılacaktır. Bu sayede cenaze sahipleri hiçbir işle uğraşmadan gelen misafirlerle birlikte acısını paylaşacaktır.  Taziye evlerinin masa, sandalye ve ısınma gibi bütün ihtiyaçları da Belediyemizce temin edilecektir.
MUCUR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
    Belediye Başkanlığım döneminde çok yoğun uğraş ve çabalarım sonucu Kurugöl Köyü karşısında Organize Sanayi Bölgesi oluşturduk. Fakat ne hikmetse şimdiye kadar hiç kimse organize sanayi bölgesinin adını anmadı. İyi ki anmamış. Organize Sanayi Bölgesini faaliyete geçirmek inşallah yine bize nasip olacak. Allah'ın izniyle beni Belediye Başkanı seçtiğiniz takdirde 1 Nisandan sonraki ilk veya ikinci Meclis Toplantısında Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında olan organize sanayi bölgesi mücavir alan sınırları içerisine alınacak, İller Bankası Kredisi ile derhal altyapı ve üstyapısı tamamlanacaktır. Daha sonra yatırımcılarla görüşülüp Mucur Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmaları sağlanacaktır. Bu konuda Milletvekillerimizin sözü var. Özellikle Sayın Hacı TURAN Vekilimizin sözü var. Seçim bürosu açılışında kendinizde duydunuz. Kırşehir ve çevre illerdeki iş adamlarımızla bire bir görüşüp Mucur'a yatırım yapmalarını temin edeceğiz. Organize Sanayi Bölgesinin ana yol kenarında olması iş adamları ve yatırımcılar için çok büyük avantajdır. İnşallah biz bu avantajı fırsata çevireceğiz.  İlçemizde en çok iş imkanı ve istihdam organize sanayi bölgesinde gerçekleşecektir. Amacımız beşinci yılın sonunda Mucur'da işsiz-güçsüz hiç kimsenin kalmamasıdır. Bunu gerçekleştirirsek ne mutlu bize.
GENÇLİK MERKEZİ VE SPOR KOMPLEKSİ
    Bugünkü projemiz Belediye bütçesinden bir kuruş harcamadan yapılacak, çok büyük ve kapsamlı bir projedir. Belediye terminali mevcut yerinden kaldırılarak bu alana komple bir spor kompleksi yapılacaktır. Spor kompleksi; halı saha, kapalı-açık olimpik yüzme havuzu, fitnes salonu, gençlik merkezi ve kafeteryadan oluşacaktır. Tesisin işletmeciliği ihale yoluyla kiraya verilecektir. Böylelikle hem Belediyeye gelir sağlanacak hem de en az 20 gencimiz iş imkânına kavuşacaktır. Spor kompleksi ve gençlik merkezinin finansmanı tamamı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
YENİ BELEDİYE TERMİNALİ
    Belediye terminali mevcut yerinden kaldırılacak. Şehir içinde terminal olması çok doğru değil. Belediye terminalinin anayol üzerinde olması her zaman için daha iyidir. Karahasanlı yolunun sağ tarafında Belediyeye ait 6 dönüm arsa var.  Anayol kenarı ve terminal olmaya oldukça müsait bir yer. Oraya İlçemize yakışır yeni bir terminal yapacağız. Yeni terminal binasını çarşı merkezine uzak olması nedeniyle Mucur Birlik Dolmuşları mevcut yerinde korunacak.
EVDE HASTA VE YAŞLI BAKIM HİZMETİ
    Belediyemizce hasta ve yaşlı bakımı için öncelikle norm kadroda düzenleme yapılarak ilk etapta yeterli sayıda hemşire ve hasta bakıcısı personelleri alınacak. Daha sonra özel bir çalışma yapılarak ilçe genelindeki yardıma muhtaç yaşlı ve hastalar tek tek tespit edilecek. Yardıma muhtaç kimsesiz ve yaşlı insanların evleri haftada en az bir kere temizlenecek. Hasta olan yaşlıların haftada bir defa genel sağlık kontrolleri yapılacak. Bu hizmet karşılığında herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
MUCUR'A FAKÜLTE VE ÖĞRENCİ YURDU
    İlçemizde Belediye Başkanlığımın ilk döneminde açılmış bir adet yüksekokul var. Mucur Meslek Yüksek Okulu. Çoğunuz bilirsiniz; bu yüksekokulun açılması için çalışmaya başladığımda henüz Ahi Evran üniversitesi yoktu. Mucur Meslek yüksek okulu  Gazi Üniversitesine bağlı olarak açılmıştı. Bu yüksekokulun ilçemize açılması için ne çabalar harcadığımı ben bilirim. Ankara'ya gide-gele gide-gele 2 yıllık yüksekokulumuzu açtık. Bugün Ahi Evran Üniversitesine bağlı olan yüksekokulumuzun bünyesinde 9 bölüm ve 15 program bulunmaktadır. 
Üniversite bacasız fabrikadır. 
    Geçmiş Belediye Başkanlığım döneminde Mucur'a yüksekokul açılması için nasıl çalışıp çabaladıysam 31 Martta beni tekrar Belediye Başkanı seçmeniz halinde 4 yıllık eğitim veren en az bir adet fakülte veya enstitünün Mucur'a açılması için daha fazla çalışıp çabalayacağım. Planımız-projemiz hazır. Öncelikle Tekkent Yapı kooperatifi karşısındaki mera vasıflı arazisinin 100 dönümlük kısmını imar planında yükseköğrenim kampüsü alanı olarak ayıracağız. Akabinde 4 yıllık fakülte yapılması için Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşüp hem fakülte ve hem de kampüs içerisine öğrenci yurdu yapılması için çalışacağız. Bu konuda hiçbir engelimiz yok. İktidar partisinin Belediyesi olmanın avantajını burada hep birlikte göreceğiz.
KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVİ
    Mucur'a yeni bir Belediye Hizmet Binası yaptıracağımı önceki günlerde açıklamıştım. Yeni Belediye hizmet binası yapılınca şimdiki bina haliyle boşalacak. Buraya kreş ve çocuk bakım merkezi açmayı planlıyoruz. Mevcut binanın içerisinde gerekli düzenlemeleri yaparak kreş haline dönüştüreceğiz. Kreş Belediyemiz tarafından çalıştırılacak. Duruma göre 0-2 ve 3-6 yaş grubu ayrımı yapılabilir. Buradaki amaç yine her projemizde olduğu gibi istihdam üretmek. Çalışanlar Belediye personeli olacak. Bunun için çocuk bakımı ve eğitimcisi, yardımcı bakıcı, hizmetli, güvenlikçi gibi personel istihdam edeceğiz. 

Kar amacı gütmeden aylık cüzi bir ücretle isteyen herkes çocuğunu güvenle kreşe bırakabilecek. 
ASRİ MEZARLIK
    Bizim çok güzel atasözlerimiz vardır. Derler ki: Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine de sahip çıkmaz. Çok şükür biz ölümüze de, dirimize de, yaşlımıza da, hastamıza da sahip çıktık ve çıkmaya devam edeceğiz. 
Bu kapsamda öncelikle mevcut mezarlıkların baştan sona bakım ve onarımını yapacağız.  Ada ve parsel düzeninde yeni bir asri mezarlık yapıp ihata duvarını çekeceğiz. Cenaze definleri herkesin kafasına göre değil, belli bir düzene göre yapılacak. Yeni yapılacak mezarlık içerisine cenaze yıkama yeri ve morg ilave edilecektir. Birçok şehirde cenaze yıkama, kefenleme ve defin hizmetleri Belediyeler tarafından yapılmaktadır. İnşallah bizde Mucur'da bu tür cenaze hizmeti uygulamasını faaliyete geçireceğiz.
KÜLTÜR - SANAT GEZİLERİ
     Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşını anma günü her yıl 18 Martta kutlanmaktadır. Bu vesile ile sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında her yıl 18 Martta Çanakkale'ye gezi düzenleyeceğiz. Çanakkale'ye daha önce hiç gitmeyenlere ve özellikle hanım kardeşlerimize öncelik tanıyacağız. Sadece Çanakkale'ye değil, ülkemizin önemli tarihi ve doğal turistik yerlerine de geziler düzenleyeceğiz. Bu gezilerle ilgili tüm masrafları sponsorlardan ve Belediye bütçesinden karşılayacağız.
YER ALTI ŞEHRİ TURİZME AÇILACAK
    Mucur'un simgelerinden birisi Mucur yer altı şehridir. Ancak şimdiye kadar yeterince tanıtılmadığın-dan çok bilindiği söylenemez. Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacağım. Belediye ve Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile Mucur yer altı şehrinin ülke genelinde tanıtımını yapmak üzere ulusal basında, yerel basında, sosyal medyada yer altı şehrinin reklamını yapacağız. Yer altı şehrimiz rehber eşliğinde yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. 
ENGELLİ EĞİTİM MEKEZİ VE ENGELSİZ YAŞAM
    Engelli Vatandaşlarımızın hayata daha kolay adaptasyon sağlamaları için engelli eğitim merkezi açacağız. Engellilerinde en az normal bir insan gibi her türlü yaşam alanına rahatlıkla ulaşabilmelerini temin etmek üzere her türlü engeli kaldıracağız. Kaldırım ve tretuvarlar engellilere göre yeniden düzenleyeceğiz.
KÖME-FLAMİNGO KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ YENİDEN HAYAT BULACAK
    Belediye Başkanlığım döneminde her yıl düzenli olarak yaptığımız Köme Flamingo Kültür ve Sanat Festivalini yeniden canlandıracağız. Festivaller genellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla yapılır. Dolayısıyla Belediye bütçesine ekstra bir külfet getirmez. Bizde iktidar partili Belediye olmanın avantajıyla inşallah festivalimizi en iyi şekilde yapacağız. 
RAMAZANDA İFTAR YEMEĞİ VE AŞURE
    Belediye olarak her yıl Ramazan ayının belirli günlerinde (veya her gün) iftar yemeği vereceğiz. Çok şükür Mucurlu işadamlarımız var, bu işe maddi destek ve katkı sağlayacak hayırsever vatandaşlar-ımız var. Biz Belediye olarak organizasyonu sağlayacağız. Belediye-miz ve sponsorlarımızın ortaklaşa katkılarıyla Pazar yerinde iftar yemeği vereceğiz. Ayrıca her yıl Muharrem ayında Belediyemizce ilçe merkezinde siz hemşerilerimize aşure dağıtacağız.
ŞEHİRİÇİ YOLLAR (asfalt ve parke)
    İlçemiz şehir merkezi ve ana caddeler sıcak asfaltla, ara sokakların tamamı kilitli parke taşı ile kaplanacaktır. Şu anki Belediye kilitli parke taşı yapım ihalesinin 1 m2'sini 50 TL'ye yaptırdığı söyleniyor. Biz bu işi yarı fiyatına yaptıracağız. Kilitli parke taşının piyasa fiyat araştırmasına göre 1 m2'si 15 TL'dir. İşçiliği de sigorta gideri dahil en fazla 10 TL'dir. Mevcut yönetim işçiliği 25 TL ye yaptırdığı söyleniyor.   
TARİHİ MUCUR EVİ
    Yer altı şehri yanındaki park içerisine eski Mucur evlerinin tüm özelliklerini yansıtacak Tarihi Mucur Evi yaptırılacak, iç döşemeleri tarih ve kültürümüze göre ve özellikle tarihi bir önem ve değere sahip Mucur halılarının tanıtımı burada yapılacaktır.
MESLEK EDİNDİRME KURSLARI
    Belediyemiz ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları (Afad, Milli Eğitim, Sivil Toplum Kuruluşları vs.) işbirliği ile özellikle kadın istihdamına yönelik meslek edindirme kursları açılacak ve kursu tamamlayanlara iş imkanı sağlanacaktır.
UMUMİ TUVALETLER
     İlçemiz merkezindeki umumi tuvaletlerin bakım ve onarımı yapılarak halkımızın kullanımına açılacaktır.
BAĞ YOLLARI VE SULAMA ARKLARI
    İlçemiz Şatıroğlu Mahallesi ile Acıöz Mahallesi arasındaki tüm bağ yollarının düzenlemesi yapılacak, sulama kanalları ve arklar temizlenecektir. Mevcut yönetimin 2011 yılında 550.000. TL tutarında 5000 kamyonluk kum ihalesi yapıp bir kamyon dahi kum dökmediği yollar mıcır ve kum ile kaplanacak. Zorunlu olan yerlere kilitli parke taşı döşenecek. 
ŞATIROĞLU VE ACIÖZ
    Şatıroğlu ve Acıöz Mahallelerimizin mezarlık bakımları yapılacak, yollar ve kaldırımlar asfalt ve kilitli parke taşı ile düzenlenecek ve çocuklar için oyun parkları inşa edilecektir.
ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BAŞKANLIĞI
    Belediye Meclisi tarafından Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı yeniden oluşturularak bağ ve bahçelerin korunması sağlanacaktır. 
HER MAHALLEYE SOSYAL AKTİVİTE MERKEZİ
     Kadınlara yönelik sosyal aktivite yapabile-cekleri merkezler ve aynı alan içerisine çocuk oyun parkları yaptırılacaktır.
PAZARYERİ DÜZENLEMESİ
     Mevcut pazaryerinin soğuk ve rüzgardan etkilenmemesi amacıyla etrafı açılır-kapanır paravanla kapatılacaktır.
HER YIL 5000 ADET FİDAN
     Yeşil Mucur'u adına yakışır bir hale getirebilmek için her yıl kampanya düzenlenerek vatandaş, Öğrenci ve kamu kurumları işbirliğiyle 5000 adet fidan toprakla buluşturulacaktır.
İÇMESUYU KAYNAKLARI VE SU DEPOLARI
    İlçemizin içme suyu ihtiyacını uzunca bir süre karşılamak amacıyla İller Bankasına yeni içme suyu kuyuları açtırılacaktır. Bunun yanı sıra su depoları seviyelerinin düşük olması nedeniyle basınç problemi yaşandığından, mevcut su depolarının yıkılarak daha yüksek seviyeli yeni su depoları yaptırılacak, bu sayede bütün Mucur'a eşit basınçlı su verilecektir.
ARITMA TESİSİ
     İlçemizin atık sularının çevre kirliliğini önlemesi ve ekolojik denge bozulmasının giderilmesi amacıyla atık Su arıtma tesisi yapıla-caktır. 2008 yılında bu iş için İller Bankası Bölge Müdürlüğü ile görüşerek karar verilen ilçemiz Solaklı Mahallesi mevcut mezbahane altındaki alana istimlak yapılmak suretiyle en kısa zamanda arıtma tesisi yapılacaktır. Arıtma tesisinde yaklaşık 10 kişi istihdam edilecektir.
KURBAN ALIM SATIM VE KESİM YERİ
     İlçemiz hakim rüzgar yönü ve kurum görüşleri dikkate alınarak Aflak köyü yolu sağ ve sol tarafında bulunan hazineye ait arazi için Belediye Meclisi, Kamu Kurumları ve sizlerin görüşü alınmak suretiyle canlı hayvan alım satım yeri ve kurban kesim alanı olarak tahsis edilecektir. Bu alanda yaklaşık 10 kişiye iş imkanı sağlanacaktır.
İLÇE GİRİŞ VE ŞIKIŞ DÜZENİ
    İlçemizin Kayseri Ankara Karayoluna giriş ve çıkışları İl Trafik Komisyonu ve Karayolları Bölge Müdürlüğü görüşü de alınmak suretiyle ilçemize uygun modern bir şekilde yeniden dizayn edilecektir.
HALI SAHA- 500 KİŞİLİK KAPALI SPOR SALONU- TENİS KORTU
    İlçemiz huzur evi yanındaki mülkiyeti hazineye ait yerler üzerine istimlak ve kamulaştırma yapılarak halı saha, 500 kişi kapasiteli modern bir kapalı spor salonu ve yanında tenis kortu alanı yapılacaktır. Burada yaklaşık 20 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır.
SPOR KLÜPLERİNE DESTEK
     İlçemizde faaliyet gösteren Mucur Spor ile Yabanlı Spor Kulüplerine Belediye olarak maddi manevi tam destek vereceğiz. Ayakkabı, forma ve diğer spor malzemeleri Belediyemizce karşılanacak.
SEYFE GÖLÜ
    Ramsar sözleşmesi ile sit alanı ilan edilen ve dünyada korunması gereken yerler listesine giren Seyfe gölü kuş cenneti turizme açılarak yerli ve yabancı turistlerin ilçemize gelmeleri sağlanacaktır. 
OKUL BAHÇELERİ VE OYUN ALANLARI
    İlçemizdeki bütün okulların bahçeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri ile görüşülerek yeniden düzenleme yapılacak, okul bahçelerine oyun alanları yapılacak ayrıca uygun olmayan yerlerde okula en yakın yerdeki park alanlarına oyun alanları konulacaktır.
YENİ HASTANE
    İlçemizdeki mevcut pancar kooperatifinin olduğu yerin Sağlık Bakanlığı tarafından istimlak edilerek yol kenarına yeni ve modern bir devlet hastanesi yapılması sağlanacaktır.
HOBİ BAHÇELERİ
    İlçemizde kabağın bayırı ve boyalık olarak bilinen bölgede mülkiyeti hazineye ait yerde gerekli halihazır ve imar düzenlemesi yapılarak 700 ile 1000 m2 arasında hobi bahçeleri tanzim edilerek halkımıza ihale usulüyle satışı yapılacaktır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
    Halkımız ile istişare yapılarak talep olması halinde ilçemizin belli bir bölgesinde kentsel dönüşüm yapılabilecektir.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
    İlçemizde genelinde güneş enerjisi veya rüzgâr enerji santrali üretmek isteyenlere Belediyemizce öncülük edilecektir.
CAMİ TEMİZLİĞİ, DOST ELLER HAYIREVİ
    İlçemiz genelindeki camilerin tamamı her hafta Cuma günleri sabahı Belediyemizce temizlenecek. Dost eller hayır evi kurularak ihtiyaç sahiplerine yardım yapılacak. Vatandaşlarımızın kullanmadığı elbise ve ev eşyaları bu sayede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
SIFIR ATIK VE EVSEL ATIK
    Son zamanlarda Devletimizin de üzerinde durduğu sıfır atık projesi kapsamında Çevre kirliliğini önlemek ve sıfır atık projesi kapsamında evsel atıklar kaynağında ayrıştırılmak suretiyle geri dönüşümü sağlanacak. Belediyemizce bez çanta dağıtılmak suretiyle poşet kullanımının azaltılması özendirilecek. 

Sümeyye Kılıç

AdminAdmin

YORUMLAR