Mucur Gazetesi
HV
14 HAZİRAN Cuma 08:23

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

RESMİ İLANLAR
Giriş Tarihi : 24-12-2018 11:39   Güncelleme : 24-12-2018 11:43
 İLAN  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

 

1-a) Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan bina 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

1-b) Yenice Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan binanın muhammen bedeli yıllık 850,00 TL olup, geçici teminatı (% 3) 76,30 TL’ dir.

1-c) Yenice Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan binanın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat 13:00’ te Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleye çıkarılacak olup, ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 14.01.2019 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

2) Mülkiyeti Belediyemize ait Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 3 parsel 500 m2, 4 parsel 500 m2 ve 6 parsel 650 m2 arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.

2-a) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 3 parsel 500 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL;

2-b) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 4 parsel 500 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL;

2-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 6 parsel 650 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.560,00 TL’ dir.

3-a)  Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 3 parsel taşınmazın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat 13:10’ da;

3-b)  Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 4 parsel taşınmazın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat 13:20’ da;  

3-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 6 parsel taşınmazın ihalesi 07.01.2019 Pazartesi günü saat 13:30’ da Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 14.01.2019 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

4-a) Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı, ekonomik ömrünü doldurmuş, hizmet dışı bırakılan, satışı öngörülen ve trafikten çekilen aşağıda model, cins, miktar ve değerleri yazılı araçlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.

4-b) İhale 07.01.2018 Pazartesi günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleye çıkarılacak olup, ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 14.01.2019 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

 

 

S.NO

PLAKA

MODEL

CİNSİ

MUHAMMEL BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT %3

İHALE SAATİ

1

40 AV 678

1977

Mercedes  Benz 207 D (Minibüs) Yeşil

3.100.00 TL

93.00 TL

13:40

2

40 AV 576

1990

Daf Kamyon 2100 Çöp aracı  Sarı- Mavi

19.000.00 TL

570.00 TL

13:50

3

40 LF 319

1971

Ford (Transit Minibüs) Gri (Kurşuni)

3.050.00TL

91.50 TL

14:00

4

40 LD 683

1979

Man 590 HO Otobüs Ca Tek katlı Kırmızı-Beyaz (Krem)

11.200.00 TL

336.00 TL

14:10

5

40 LF 844

1983

Man SL-200 Otobüs ( Tek Katlı) Kırmızı-Beyaz (Krem)

12.600.00 TL

378.00 TL

14:20

6

40 LF 843

1990

Dodge PD 900 İLV.AHŞ.Kasalı Kamyon (Damperli) Mavi

7.000.00 TL

210.00 TL

14:30

 

 

5-) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.

7) Satışı yapılacak araçlar Belediyemiz Dolazlı Mevkii Yedieminde bulunmaktadır. Alıcıların ihale öncesi aracı bizzat gelerek inceleme yapabilir.

8-) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.

9-) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:

              —  Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)

              —    Vergi kimlik numarası

              —  İkametgâh İl Muhabereni

10-)     İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:

              —  Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını

              —  Noterden alınmış yetki belgesini

              —  İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.

        İlgililere ilanen duyurulur.

 

Basın No: 349

 

 

 

 

 

 

 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR