Mucur Gazetesi
HV
05 TEMMUZ Salı 20:50

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Gazetemize Talihsiz Bir Yazı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimle ilgili yapmış olduğumuz haberlerden dolayı Gazetemize Talihsiz bir Dilekçe Göderildi

EĞİTİM
Giriş Tarihi : 14-07-2016 08:36   Güncelleme : 14-07-2016 09:11
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Gazetemize Talihsiz Bir Yazı

13 Haziran 2016 tarihinde yayınladığımız “Mucur'da Eğitime Darbe Üstüne Darbe” manşetli haberimizden sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden tarafımıza 58881583-622-E.7346642 sayılı 01.07.2016 tarihli dilekçe yazılmıştır. Dilekçede haberin detayında yazan konulara istinaden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gazetemizden TEKZİP yazısı yazılması istenilmiş ve gazetemizde yazılan haberler neticesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklama yazılmıştır.
    Mucur gazetesi olarak biz haberimizin detayında da olduğu gibi asla kişileri haksız yere eleştirmedik. Öncelikle ülkemizde basının haklarını kısaca hatırlatmak istiyoruz. 
   Basın; “Demokratik toplumlar, temel hak ve özgürlüklere dayanan toplumlardır. Bu tür toplumlarda Devletin görevi, temel hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmektir. Temel hal ve özgürlükler arasında düşünce ve kanaati açıklama özgürlüğünün önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu özgürlüğün kullanılabilmesi en önemli yollarından birisi de BASINDIR.
   Anayasanın 128 ve 5187 sayılı Basın Yasasının 3. Maddesiyle güvenceye alınan “ Basın Özgürlüğü” toplumun sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güven içinde bir yaşam sürdürülmesi için gerekli olan bilgiye sahip olmalarını sağlamak, 

Toplumda meydana gelen ve toplumu ilgilendiren konulardan haberdar etmeye yöneliktir.
   Geneli ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, çeşitli sorunlar üzerinde kamuoyunu düşünmeye çağıracak tarzda tartışmalar açmak, onu toplumsal ve siyasal oluşumlar üzerinde doğru ve gerçeğe uygun bilgilerle donatmak, yöneticileri eleştirmek, uyarmak ve bu yöntemlerle denetlemek, ayrıca içinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın sorunları konusunda bireyi bilinçlendirmek durumunda olan basına, bu ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı bir kısım haklar da tanınmıştır. Bunlar; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama  ve eder yapma haklarıdır. Temelini Anayasa'nın 28. Vd. maddelerinden alan ve 5187 sayılı Basın Yasasının 3. Maddesinde düzenlenen bu haklar, basın yoluyla işlenen suçlarda, hukuka uygunluk nedenlerini oluşturur. Bilgiyi yayma, eleştirme ve yorumlama haklarının kabulü için, açıklama, eleştiri veya değer yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve güncel olması, açıklamasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ile konusu arasında düşünsel bir bulunması gerekir”.
    İlçemizde eğitim başı olan Hüseyin Akbülbül gazetemize yazmış olduğu dilekçeyi okuduktan sonra şunu anladık ki ilçemizde eğitimin neden bu kadar gerilediğini açıkça gördük. Şimdi dilekçeden yazan konulara tek tek cevap vereceğiz. 
   Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Bu dilekçeyi yazan, gönderen ve bize ulaştıranlar kimlerse ya yasa bilmiyorlar yada yasaları açıkça çiğniyorlar. Bizde gazetemiz olarak düşündük ki İlçemiz Milli Eğitim Müdürü yasaları, kuralları ve kaideleri iyi biliyordur ama yanıldık. 
   Bize yazılan dilekçe; bizim gazetemizde yaptığımız haberimizden uzun olamaz. Bu net bir kuraldır yasadır. Bir diğeri de bize gönderilen dilekçe Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yani İlçemizin eğitimden sorumlu bir kurumunun bunları bilmemesi veya hiçe sayması bizleri şaşırtmıştır. 

Dilekçede yazılan yazılar ve gazetemiz olarak verdiğimiz cevapları kamu oyunla paylaşıyoruz;
1-Dilekçede gazetemizin TEOG sonuçlarının listesini yayınladığımız için şu ifadeler kullanılmış; “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Bakanlığın da bu listeyi yayınlamadığını gazetemizde de yayınlayamayacağımız” yazılmıştır. Öncelikle siz Milli Eğitim kurumusunuz Basın Yayın kurumu değilsiniz ve siz bize gazetemizde bunu, şunu yayınlayamazsınız diyemezsiniz. Bir diğer konuda LYS sınavında ilçemiz başarılı olduğunda Hüseyin Akbülbül kendisi LYS sonuç çıktılarını bizzat kendisi gazetemize haber yayınlamamız için göndermiştir. Şimdi başarılı olunduğunda yayınlaya biliriz, başarısız olduğunda yayınlayamaz mıyız? Bunu size mi sormamız gerekiyor sayın müdür bey?
2-TEOG Sonuçlarını yayınladığımız için dilekçede şu ifade kullanılmış 'Taraflı gazete'. Şimdi kamuoyunda Hüseyin Akbülbül'e soruyoruz. Biz başarıyı da yayınladık başarısızlığı da burda nasıl bir taraf olduk?
3-Dilekçe de Tamer Güzel'in komisyonda 40 puan aldığı bu nedenden dolayı da atanmak için yetmiş puan şartı arandığından söz konusu “şahıs” başarılı olamayarak müdürlük başvurusu hak kazanamamıştır deniliyor.
   Sayın Hüseyin Akbülbül sizin ya yönetmenlikten haberiniz yok ya da bu işte başka bir iş var. Yönetmenlikte kesinlikle bir puandan söz edilmiyor. Yani 40 puan da alsa 100 puanda alsa okul müdürlüklerine başvuru hakkı vardır. Siz ilçemizde eğitim başı olduğunuz için bunları daha iyi bilmeniz gerekmiyor mu? Siz bilmezseniz biz mi bileceğiz. Neyse ki sizde bizim aracılığımızla öğrenmiş oldunuz. Aynı yazıda sizin okul müdürlüğünüzü yapmış bir kişi için “Şahıs” cümlesini kullanmanız bir Milli Eğitim Müdürüne yakışıyor mu? Tamer Güzel başka bir ilin veya Ülkenin Müdürü müydü?
4-Gazetemize yönelttiğiniz “kastı açtınız” ve “saiklerle böyle bir haberi yaptığınız” cümleleri için tüm kamuoyu önünde sizi kanıta davet ediyoruz. Kaldı ki siz resmi yazınızda gazetemize “kastı açtınız” veya buna benzer “Taraflı, kaos oluşturan” gibi söylemlerde bulunacak yetkili kurum değilsiniz, olamazsınız. 
5-İlçemiz okullarında neredeyse her okulda kurs veriliyor. Bunu bilmeyen yoktur. Ama siz Bakanlıktan gelen görevlileri Kırşehir'den alıp da neden Şeyh Edebali ve Mucur Anadolu lisesine getirdiniz? Size cevabı biz verelim siz kendinize bile bunu söyleyemiyorsunuzdur. Çünkü İl Genelinde tam anlamıyla yapabilen tek okuldu. Zaten Bakanlık tarafından gelen yetkililerde bunu açıkça beyan etmişlerdir. Biz gazetemiz olarak o gün ordaydık ve gazetemizde de haber de yaptık. 
6-Dilekçede şu ifadelere yer verilmiş; “TEOG sıralamasını nasıl ulaştığınız sorusunu es geçerek” sizin bu soruyu sormak gibi bir hakkınız kurum olarak maalesef yoktur. Bir diğer ifade; “ TEOG'da  il ve ilçe olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzu, dört yıl önce beşincilikten aldığımız ilçemizi son iki-üç senedir liderliğe yükselttiğimizi; bu yıl özellikle ikinci sınavda farklı nedenlerden dolayı arızi bir yavaşlamanın olduğu ancak bundan sonraki il sınavda ilçemiz başarısının yine zirvede olacağının bilinmesini isteriz” deniliyor. Bu söylemde “2-3” ifadesi bile sizlerin ne kadar tutumsuz bir yargı ile bu yazıyı yazdığınızın kanıtıdır.
   Gazetemiz olarak başarısızlığınızı neden sürekli bir şeylere bağlıyorsunuz merak içerisindeyiz. Türkiye ortalaması yaptığınızı söylerken neye dayanarak söylüyorsunuz nasıl bir kanıtınız var gerçekten şüphelerimiz var. Yarın neyin olabileceğini bilmezken siz bir yıl sonrayı nasıl görebiliyorsunuz gerçekten merak içerisindeyiz, sizleri kutluyoruz.
7-Konu olan dilekçeden gazetemizin üzerine attığınız “Taraflı” gazetecilik anlayışının, sizin aynı dilekçede Tamer Güzel ve Atalay Demirci arasında, bir tarafı övmeniz bir tarafı eleştirmeniz asıl taraflı tarafsızın sizler olduğunuz açıkça gözlemleniyor. İkisi de, başarılı, başarısız her ne olursa olsun iki kişiye de aynı mesafede olmadığınız açıkça anlaşılmıştır.
8-Son olarak bize yönelttiğiniz TEKZİP yayınlamazsanız hukuki sürece başvuracağız söyleminizi, gazetemiz olarak bir tehdit olarak anlamış bulunuyoruz. Bu konu hakkında da sizleri gazetemiz olarak özüre davet ediyoruz.
Sonuç olarak yazdığınız dilekçe tamamen kendi hayal dünyanızda yazmış olduğunuz bir yazıdır. Biz Mucur Gazetesi olarak yukarda ki belirtmiş olduğumuz nedenlerden dolayı TEKZİP yayınlamayacağız. 
Gazetemiz olarak ilçemizde iyi-kötü ve tarafsız olarak tüm haberleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biz gazetemizde bugün TEOG sınavı sonuçlarına göre eleştirdiğimiz Hürriyet Ortaokulunun başarılarını gazetemizde çok yer verdik. 
Biz bir basın kurulu olarak kamuya hizmet ediyoruz. Bunun için gazetemize yazdığınız ve yazacak olacağınız dilekçe veya evrakları direk gönderme hakkına sahip değilsiniz. Bunları biz size öğretemeyiz. Böyle bir sorumluluğumuz yok. Eğer bilmiyorsanız sormanız öğrenmeniz ve yasa ne diyorsa o şekilde hareket etmeniz gerekiyor. 
Her zaman dile getirdiğimiz gibi biz başarıyı da gazetemize taşır haber yaparız başarısızlığı da, basın kuruluşu olarak eleştirme hakkımızda vardır. Bize yazdığınız yazı maalesef  çok talihsiz bir yazı olmuş.

AdminAdmin

YORUMLAR
Eğitimci 6 yıl önce
Toplumu ilgilendiren bu tür konularda basının işi haber yapmak. Elestirilmeyi hakaret gibi değerlendirmenin anlamı Yok ki. Gorev degisikligi yapılmış ve gazetede bunu yazmış. Bu bu atamayı yapan kurum elestirilmis. Yanlış ne ki. Yok birilerinin etkisinde kaldınız bilmem ne. eleştirilere karşı böyle tepkiler gereksiz.
0640Murat 6 yıl önce
Siyaseti bıraksınlar, eğitime kafa yorsunlar. Ankaradan selamlar.
delidumrul 6 yıl önce
müdür bey önünümüdeki ilk TOEGda derece yapacaz diyor ama bu doğrultuda birşey yapılmadı,biz veliliere yaz kursu açılacağı söylenmişti ama açılmadı. fakat kırşehir merkezdeki tüm ortaokullar yaz kursu açtı. herkes çatır çatır çalışıyor.
Bilirkişi 6 yıl önce
İlçe Milli Eğitim Müdürü önce kendi yediği naneleri ortaya çıkmadan istifa etsin. Mucurun hangi okulunda kaç paraya kalmış açıklasın. Çevirdiği dolapları açıklasın. Promosyon faciasında kendileri için ortaya koydukları rant ortada, onlarca öğretmenimizi, memurmuzu, çalışanımızı mağdur etti. İSTİFA ETSİN.
Ahmet 6 yıl önce
Birde sanki madur gibi dilekçemi yazdılar. Ne deyim la.. nere gidem..
Karacakurt 6 yıl önce
Iyiymis hiç birşey sorgulanmasin demi ey ilçe milli egitim. Haberden anladığım kadarıyla önceki yapılan habere tepki gösterilmiş. Gazeteye taraflı yaftası vurulmuş. Esas taraflı sizsiniz. Yabanlı ismiyle yorum yapan kardeşim. Garip yazmışın ya bende katılıyorum o kelimeye. Mucur bu ulkeye nice sağlam insanlar yetiştirmiş. Ve bu yigit gazeteci kardesimizin niyeti mucura hizmet. Takip ediyoruz ve yanındayız Sait Bey. Eleştiri kimsenin zoruna gitmesin.
Mucurlu 6 yıl önce
Mucur o kadar sahipsiz ki Mucurda Mucurlu idareci yok. Eminim İlçe Milli Eğitim Müdürü de mucurlu değildir. İlçenin yapısını bilmeyen yasayı yönetmeliği çoktan unutmuş Oradan buradan toplama adamları Müdür yaparlarsa olacağı bu...
yabanlı 6 yıl önce
Mucur ve mucurlular kendi öz yurdunda garip....