Mucur Gazetesi
HV
24 TEMMUZ Çarşamba 21:35

Vali Bu­ha­ra'dan Pek­mez­ci Kö­yü­ne Zi­ya­ret..

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-10-2022 11:54
Vali Bu­ha­ra'dan  Pek­mez­ci Kö­yü­ne Zi­ya­ret..

Vali H. Mete Bu­ha­ra Ak­pı­nar İlçe­mi­zin Pek­mez­ci Kö­yü­ne mi­sa­fir ola­rak köy sa­kin­le­riy­le soh­bet ede­rek ta­lep­le­ri­ni din­le­di.
Köyün bağ bo­zu­mu et­kin­li­ği­ne ka­tı­lan Vali Bu­ha­ra, köyde ya­şa­yan tey­ze­le­ri­miz­le ve ab­la­la­rı­mız­la bir­lik­te pek­mez kay­nat­tı.
Ak­pı­nar Kay­ma­ka­mı Yunus Emre Polat'ın da yer al­dı­ğı et­kin­lik­te köy­lü­le­re hi­ta­ben ko­nu­şan Vali Bu­ha­ra, köy­le­ri­mi­zi sık sık zi­ya­ret ede­rek köyde ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni din­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, 
“Bağ bo­zu­mu­nun be­re­ket­li ol­ma­sı­nı di­li­yor, kö­yü­mü­ze mi­sa­fir­per­ver­lik­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum." dedi.
(HABER MER­KEZİ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR