Mucur Gazetesi
HV
23 MAYIS Perşembe 21:14

Çi­çek­da­ğı Be­le­di­ye­si 4. “Bul­gur Fes­ti­va­li” Dü­zen­len­di

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 03-10-2022 11:46
Çi­çek­da­ğı Be­le­di­ye­si  4. “Bul­gur Fes­ti­va­li”  Dü­zen­len­di

Çi­çek­da­ğı il­çe­si­nin Be­le­di­ye­nin dü­zen­le­di­ği 4. “Bul­gur Fes­ti­va­li” Ada­let ba­ka­nı Bekir Boz­dağ’ın da ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le kut­lan­dı.
Çi­çek­da­ğı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hasan Ha­ka­noğ­lu’nun ver­di­ği bil­gi­ye göre, Bul­gur Fes­ti­va­li Cuma günü saat 13.30’da Meh­ter Ta­kı­mı’nın eş­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­rek Kor­tej Yü­rü­yü­şü ile baş­la­dı. Saat 14:00’te saygı du­ru­şu, çe­lenk su­nu­mu ve İstik­lal Marşı okun­ma­sı­nın ar­dın­dan Meh­te­ran Gös­te­ri­si ve Davul Zurna şovu ya­pıl­dı. Ço­cuk­la­ra oyun alan­la­rın­da pamuk şeker, Os­man­lı ma­cu­nu, pat­la­mış mısır ve Os­man­lı şer­be­ti İkramı ger­çek­leş­ti­ril­di.
Saat 15:00-15:30 ara­sın­da ka­tı­lan­la­ra Pilav İkra­mı­nın ar­dın­dan ço­cuk­lar için dü­zen­le­nen si­hir­baz gös­te­ri­le­ri ve çe­şit­li ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri ve­ril­di.
Ada­let Ba­ka­nı Bekir Boz­dağ’ın Ka­tı­lı­mı ile saat Çi­çek­da­ğı Be­le­di­ye­si Toplu Sün­net Tö­re­ni, Temel Atma ve Açı­lış Tö­ren­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di.
Saat 18:00’te Üç Alp­ler, saat: 19:30’da İsmail Al­tun­sa­ray Kon­se­ri ve saat 20:00’de Zara Kon­se­ri ger­çek­leş­ti­ril­di.
Bul­gur Fes­ti­va­li’nin ikin­ci günü olan ya­rın­ki et­kin­lik­ler ise saat 13.30’de Pilav ik­ra­mı ve da­vul-zur­na şovu ile baş­la­dı.
Saat: 15:00’te ço­cuk­lar için çe­şit­li ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­rin ve­ril­me­si­ni gün boyu ik­ram­lar, oyun grup­la­rı, pal­ya­ço eş­li­ğin­de ço­cuk­la­ra ani­mas­yon gös­te­ri­le­ri ile devam etti.
Saat 16:00’da ço­cuk­la­ra oyun alan­la­rın­da pamuk şeker, Os­man­lı ma­cu­nu, pat­la­mış mısır ve Os­man­lı şer­be­ti İkramı ya­pı­la­rak.
 Saat 17:30’da Uğur Önür, Umut Sü­lü­noğ­lu, 19:30’da Ömer Faruk Bos­tan ve saat 20.30 Aysel Ya­ku­poğ­lu’nun kon­se­ri ile Bul­gur Fes­ti­va­li ile sona erdi.
(HABER: SÜ­MEY­YE KILIÇ)

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR