Mucur Gazetesi
HV
21 NİSAN Pazar 08:39

İl Özel İdaresi Taşınmaz Satışı yapacak

İl Özel İdaresi Taşınmaz Satışı yapacak

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-08-2022 15:24
İl Özel İdaresi Taşınmaz Satışı yapacak

         Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, İdare ile hisseli ve boş bulunan, İlçesi ve Köyleri belirlenen taşınmazlar, İl Encümeninin 09.08.2022 tarih ve 120 nolu kararı, 10.08.2022 tarih ve 121 nolu kararı ile 11.08.2022 tarih ve 122 nolu kararları gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. maddesine göre Pazarlık usulü ile 25 Ağustos 2022 tarihlerinde saat:10.00’ dan itibaren Aşağıda gösterilen Tablodaki tarih ve saatlerde taşınmaz sıra numarasına göre, Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacak.

         Konu ile ilgili olarak Kırşehir İl Özel İdaresi'nden yapılan duyuruda şu detaylar aktarıldı: "1-Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedeli tablodadır. İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın bedeli tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir. İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Bir sonraki ihaleden yasaklı hale getirilecektir. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler; Hangi taşınmazın (parsel’ e) ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe ve Genel Şartname, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez),  Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez), İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri, Geçici Teminat Mektubu yada;Banka Hesap Numaraları: Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67, Banka hesaplarına yatırılan % 10 luk teminat makbuzu,  Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği , İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.

          İstekliler istenilen belgeleri ihale tarihinde saat:10.00 akadar  ihale Komisyonu Başkanlığına verip;  sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir İhalede pey sürme/artırma 500.00 TL dir. Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır. İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/  adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler."

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR