Mucur Gazetesi
HV
21 NİSAN Pazar 08:32

Sayısallaştırma ve bilgilendirme ilanları gazetelerde yayınlanacak

Sayısallaştırma ve bilgilendirme ilanları gazetelerde yayınlanacak

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-08-2022 14:06   Güncelleme : 10-08-2022 14:14
Sayısallaştırma ve bilgilendirme ilanları gazetelerde yayınlanacak

Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü, Kırşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü'ne Sayısallaştırma Ve Bilgilendirme İlanlarının Gazetelerde Yayınlanması ile ilgili olarak bir yazı gönderdi.

         Kırşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu detaylar aktarıldı: " Basın İlan Kurumu, 195 sayılı Kanunla kurulan, hali hazırda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı/ bağlantılı kurum olup, Kamu tüzel kişiliğine haizdir. Kurumumuzun görevi, resmi ilan ve reklamların gazete ve dergilerde yayınlatılmasına aracılık etmektir. Kırşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün İlgi de kayıtlı yazısında Sayısallaştırma Bilgilendirme İlanının Muhtarlık ve Belediyede askı usulü ile ilan edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Hal böyle iken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 2. Maddesi ile 22. Maddesinde açık bir şekilde bölgede yayınlanan yerel gazete olması durumunda ayrıca yerel gazetede de ilan yapılacağı hükme bağlanmıştır. Basın İlan Kurumu teşkiline dair Kanun’un 29'uncu maddenin (b) bendinde anılan daire ve teşekküllerle kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin Kurumun şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazete ve dergilere verecekleri, ilân ve reklâmlar, ancak Basın İlân Kurumu aracılığı ile yayınlatılabilir hükmü gereği Kırşehir Kadastro Müdürlüğüne ait resmi ilan ve resmî reklamların, Ankara Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla neşrettirilmesinin yasal zorunluluk olduğu da hükme bağlanmıştır.

         Öte yandan İdareler, yapılacak olan her türlü işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını sağlamakla sorumlu olduklarından, Kurumunuzca yapılacak Kadastro işlemleri ile ilgili tüm ilanlarınızın kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması adına Kurumumuz aracılığı ile Kırşehir ilinde ve ilçelerinde yayınlanan gazetelerde neşredilmesi gerekmektedir.Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde Kurumunuz tarafından yapılan/yapılması düşünülen kadastro işlemleri ile diğer tüm resmi ilanlarınızın Basın İlan Kurumu’na kayıtlı olan, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz gazetelerde yayınlanması adına İLANBİS sistemine girilmesi gerekmektedir."

 

 

AdminAdmin

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR